Endologix Nellix – alternatywa dla stentgraftów?

Alternatywa dla stent graftu

 

Firma Endologix wyprodukowała system wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej będący alternatywą dla stentgraftów. W skład urządzenia wchodzą dwa stenty rozprężane na balonach umieszczane w worku tętniaka i z końcami w tt. biodrowych. Wstrzyknięcie polimeru do worka uszczelnia cały system zapobiegając przeciekom.

A oto efekty leczenia:

leczenie tętniaka aorty brzusznej

 

Jeśli kolejne badania potwierdzą skuteczność systemu Nellix to może on być ważną alternatywą dla stentgraftów przy leczeniu tętniaków aorty brzusznej. Dotyczy to zwłaszcza tętniaków z krótką szyją proksymalną (<10mm).

Radiologia interwencyjna w leczeniu otyłości

Embolizacja tętnicy żołądkowej lewej spowodowała zmniejszenie masy ciała średnio o 8% u badanych pacjentów. Autorzy prezentacji na RSNA 2013 podejrzewają, że spowodowane to było zmniejszeniem wytwarzania Greliny, hormonu wydzielanego przez żołądek.

http://rsna2013.rsna.org/dailybulletin/index.cfm?pg=13mon04

 

Angiografia

ANGIOGRAFIA to badanie polegające na wprowadzeniu bardzo cienkiej plastikowej rurki (cewnika do angiografii) do tętnicy i podaniu środka cieniującego do tej rurki. Następnie wykonuje się dynamiczne zdjęcia rentgenowskie w celu uwidocznienia naczyń. Jest to jedno z typowych badań wykonywanych przez radiologów interwencyjnych.

Przewaga EVAR nad operacją otwartą w leczeniu pęknietego tetniaka aorty brzusznej

Pełny artykuł jest tutaj: http://www.theheart.org/article/1041317.do
Na 22 Miedzynarodowym Sympozjum Leczenia Wewnątrznaczyniowego holenderscy naukowcy przedstawili wyniki bardzo ciekawego badania.

Po 6 miesiącach zmarło 28% pacjentów z pęknietymi tętniakami, którzy byli leczeni za pomocą EVAR w porównaniu do 55% pacjentów leczonych otwartą operacją. Dr Jan Ten Bosch (Atrium Medical Center), autor badania, twierdzi że metoda wewnątrznaczyniowa powinna być pereferowaną metodą w leczeniu pękniętych tętniaków aorty brzusznej. Kolejnym bardzo interesującym wnioskiem z jego badania jest informacja o nowej możliwej metodzie diagnostycznej przecieków przy leczeniu pęknietych tętniaków stent-graftami. Do tej pory stosowano angio-CT, które jest badaniem dość kosztownym. Okazuje się że stęzenie matrix metaloproteinazy-9 (MMP-9) jest wyższe u pacjentów z przeciekiem – w badaniu na 37 pacjentach wszystkich 17 pacjentów z przeciekiem miało podwyższony poziom MMP-9. Tylko jeden pacjent z podwyższonym MMP-9 nie miał przecieku. Jeśli metoda potwierdzi swojąprzydatność w koeljnych badaniach może pomóc ograniczyć liczbę badań angio-CT w kontroli stent-graftów w AAA.

Zatorowość płucna – leczenie celowane

Journal of Vascular and Interventional Radiology – wg. autorów artykułu podawanie leków trombolitycznych przez cewniki powinno być metodą z wyboru w leczenie masywnej zatorowości płucnej. Wiecej informacji w JVIR http://www.jvir.org/article/S1051-0443(09)00802-1/abstract